Juhtimisautomaatika

Simplex - ühe kütteringi juhtblokk


juhtplokk-SimplexTemperatuurierinevuste juhtkontroller pumba juhtimiseks koos väljavõttega lisakütteringi jaoks.


Toote kirjeldus

 • LED displei temperatuuri ja seadistuste näitamiseks
 • lihtne, menüüpõhine juhtimine 3 nupuga
 • kolm sisendit sensoritele ja kaks väljundit pumpade juhtimiseks
 • kaitsefunktsioonid ülekuumuse, külmumise, pumba töö kaitsemiseks

pdfVaata SimplexDuplex - kuni kahe kütteringi juhtblokk

juhtplokk-Duplex

Temperatuurierinevuste juhtkontroller pumpade juhtimiseks koos eraldi väljavõttega lisakütteringi jaoks.

Toote kirjeldus

 • Duplex kahe kütteringi juhtimisblokk
 • kahe kütteringi juhtimiseks koos eraldi väljavõttega liskütteringi juhtimiseks
 • taustavalguse displei graafiliste skeemidega süsteemi oleku, temperatuuri näidu, tootlikkuse jne näitamiseks
 • lihtne, menüüpõhine juhtimine 4 nupuga
 • 8 standard ja 4 lisajuhtimissüsteemi
 • 8 sisendit ja 3 väljundit
 • 2 väljundit elektrooniliseks pumpade kontrolliks süsteemi efektiivseks toimimiseks
 • 1 väljund lisakütteringi pumba juhtimiseks
 • 1 sisend läbivoolu ja temperatuurisensorile süsteemi kontrolliks ja tasakaalustamiseks
 • andmete pidev säilitamine
 • SD kaardi pesa süsteemi andmete transportimiseks ja hilisemaks arvutis töötlemiseks
 • kaitsefunktsioonid ülekuumuse, külmumise, pumba töö kaitseks
 • sensorite kontroll ja vigade kuvamine


pdf Vaata Duplex