Solaarjaamad

Solaarjaam SFRE/25

solaarjaam-SFRE25Solaarjaam on päikeseküttesüsteemidele mõeldud ühetorusüsteemi(tagasivoolu) pumbakeskus koos avatavate tagasilöögiklappidega, termomeetriga, läbivoolumõõdikuga, ülerõhu kaitseklapi, õhuti, paisupaagi ühenduse, täitmise ja tühjendamiskraanidega. Solaarjaama kui tervikusse kuulub alati temperatuurierinevuste kontroller koos erinevate anduritega, samuti solaarpaisupaak. Solaarjaama ühendamiseks tuleb lihtsalt vedada torud paneelidest jaamani ja jaamast mahutiteni. Solaarjaam on koostatud kompaktsena ja nägusana, pakitud EPP soojuskesta valmis paigalduseks kas seinale või salvestile. Kõik torustiku komponendid sh pumbad kannatavad 120ºC, lühiajaliselt vähemalt 140ºC, mis on piisav taluvus päikeseküttesüsteemides kollektori jahutustsükli ajal tekkivaid temperatuurilööke arvestades. TiSUNi solaarjaamades on töörõhk 5-10bar. Jaam on eelseadistatud kasutama Simplex juhtblokki, kuid alati on võimalik kasutada ka Duplex juhtblokki.

pdf Vaata SFRE
Solaarjaam SSR25/ SSR50/ SSR 100

solaarjaam-SSRKahetorusüsteemiga solaarjaam koos Grundfos solar tsirkulatsioonipumbaga, avatavate tagasilöögiklappidega, termomeetriga, läbivoolumõõdikuga, gravitatsioonipiduriga, ülerõhu kaitseklapi 10 bar, õhuti, paisupaagi ühenduse, täitmise ja tühjendamiskraanidega. Solaarjaam töötab koos täiuslikuma Duplex juhtblokiga näidates energitootmist, energiabalanssi. Kõik torustiku komponendid sh pumbad kannatavad 120ºC, lühiajaliselt vähemalt 140ºC, mis on piisav taluvus päikeseküttesüsteemides kollektori jahutustsükli ajal tekkivaid temperatuurilööke arvestades. TiSUNi solaarjaamades on töörõhk 5-10bar.

pdf Vaata SSR
Solaarjaam SSRH 50

solaarjaam-SSRH50Kahetorusüsteemiga solaarjaam koos Grundfos solar tsirkulatsioonipumbaga, avatavate tagasilöögiklappidega, termomeetriga, läbivoolumõõdikuga, gravitatsioonipiduriga, ülerõhu kaitseklapi 10 bar, õhuti, paisupaagi ühenduse, täitmise ja tühjendamiskraanidega. Solaarjaam töötab koos täiuslikuma Duplex juhtblokiga näidates energitootmist, energiabalanssi. Kõik torustiku komponendid sh pumbad kannatavad 120ºC, lühiajaliselt vähemalt 140ºC, mis on piisav taluvus päikeseküttesüsteemides kollektori jahutustsükli ajal tekkivaid temperatuurilööke arvestades. TiSUNi solaarjaamades on töörõhk 5-10bar.

pdf Vaata SSRH